Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország Szlovákia 2007-2013
Keresés
Belépés
Regisztráció
Hírlevél
Partnereink

Hírekhírekvissza az előző oldalranyomtatás

Mondja el a véleményét!
2014. március 17.

Tisztelt partnerek!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Program Stratégiai Tervezési és Programozási Munkacsoportjának 2014. január 14-15-én tartott szenci ülésén megegyezés született a jövőbeli program alábbi tematikus célkitűzéseiről (TC) összhangban az EU követelményeivel:

TC3 A kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése
a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése;
c ) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása;

TC6 A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása a következők révén:
c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése;
d) a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása
és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén;

TC7 A fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrákból az alábbiak révén:
a) a multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be való beruházás által;
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében;

TC8 A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése a következők révén:
b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását;
c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek;
i) a fenntartható és minőségi munkavállalás elősegítése és a munkaerő mobilitásának támogatása a határon átnyúló munkaerőpiacok integrálásával, beleértve a határon átnyúló mobilitást, a közös helyi munkavállalásra vonatkozó ösztönzéseket, tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatásokat és a közös képzést

TC11 A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által.

Ha a programozással kapcsolatos kérdésük vagy a javasolt tematikus célkitűzésekkel kapcsolatos megjegyzésük van, írják meg nekünk az alábbi a címre: HUSK_TO@vati.hu.

Észrevételeiket a javaslatok jelentőségének megfelelően vizsgáljuk meg és dolgozzuk fel.

Köszönjük, hogy hozzájárul következő programunkhoz. Építsük együtt a jövőt. Építsünk partnerségeket.