Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország Szlovákia 2007-2013
Keresés
Belépés
Regisztráció
Hírlevél
Partnereink

A programok gyakorlati megvalósítása

Mindegyik együttműködési program olyan területen valósul meg, mely nem köthető kizárólagosan egy országhoz, ezért a programokban olyan megvalósító rendszert kell kijelölni, mely a két vagy több ország területéből összeálló programterületen egységesen jelenik meg, képviselve a teljes területet. Ezért abban az országban, ahol az Irányító Hatóság működik, létre kell hozni egy Közös Szakmai Titkárságot, mely a működési helyétől függetlenül a teljes programterületet szolgálja ki. Ezt az is erősíti, hogy ezeknek a titkárságoknak a munkatársai közt egyenlő számban szerepelnek az érintett országokból jövő munkavállalók, így is biztosítva az egyenlő elérhetőséget.
A programokból közös projekteket lehet finanszírozni, amelyekben rendszerint mindkét oldalon vannak partnerek és tevékenységek, így elszámolható költségek is jelentkeznek a határ mindkét oldalán. Adott esetben két (vagy több) szervezet partnerségében felmerül egy olyan probléma, melynek a feloldására közös megoldás kell, hogy szülessen. Közösen kidolgoznak egy projektet, mely kidolgozás során megegyeznek, hogy melyik partner legyen a Vezető Pályázó. Ez az Európai Bizottság által elvárt Vezető Partner Elv alkalmazása miatt szükséges. Amennyiben a pályázat jóváhagyást nyer a program Monitoring Bizottsága által, akkor a támogatási szerződés csak a Vezető Pályázóval köttetik meg, a többi partner a Vezető pályázón keresztül használhatja fel a támogatást. Ebből az is következik, hogy a Vezető Pályázó fizeti ki a megkapott teljes projektre vonatkozó támogatásból a határon túli partnerei által végzett munkarészeket is, egyidejűleg vállalva a felelősséget a projekt teljes megvalósításáért.
A költségek igazolása azonban nemzeti szintű felelősség, hiszen az elszámolt költségek szabályszerűségéért az EU-s rendeletek szerint az érintett tagállam felelős, amelynek területén a beavatkozás történt. Ezért amikor a partnereknél (beleértve a Vezető Pályázót is) számlák keletkeznek a projekt megvalósítása során, akkor az adott országban kijelölt Kontroller szervezethez kell fordulnia, hogy ellenőriztesse/érvényesítse a számláit. A kontrollerek ellenőrzik az adott költség jogosultságát, azaz hogy előrelátott és szükséges volt-e a projekt szempontjából és az adott előírások szerint lett-e felhasználva. Ha igen, akkor igazolják ezt, majd visszaadják a számlákat az érintett partnereknek. A Vezető Pályázó összegyűjti a saját és a partnereitől kapott leigazolt számlákat és elkészíti a projekt teljes egészére vonatkozó jelentését, melyet bead a Közös Szakmai Titkársághoz, aki elindítja a támogatás kifizetését. Ez a jelentés lehet ún. közbenső jelentés is, illetve a projekt lezárultakor záró jelentés. Így lehetőség nyílik a projektek periodikus elszámolására, mely a kedvezményezettek pénzügyi érdekeit is figyelembe tudja venni, mert nem kell a teljes projektköltségeket előre finanszírozni.