Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország Szlovákia 2007-2013
Keresés
Belépés
Regisztráció
Hírlevél
Partnereink

Gyakori kérdések

 • GYIK 1- Az első pályázati felhíváshoz (HUSK08/01)

GYIK 1- Az első pályázati felhíváshoz (HUSK08/01)

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 budapesti székhelyű Közös Szakmai Titkársága – a hatékony információáramlás biztosítása érdekében – összeállította a gyakran intézett kérdések jegyzékét. A továbbiakban feltüntetett kérdések és válaszok listája a 2008. október 15-én megjelent pályázati felhívásra vonatkozik, melynek beadási határideje 2008. december 15./16./17. Ezúton kérjük az érdeklődőket, hogy olyan kérdéseikkel, melyek nem találhatóak meg a listán, legkésőbb 1 héttel a beadási határidő lejártáig forduljanak a meghatározott szervezetekhez.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a honlapról letölthető dokumentum a Gyakran Intézett Kérdések 1. módosítása!

 1. Hol találhatunk információkat a Programról?
 2. Állami tulajdonú ingatlanok esetében milyen tulajdonjogot igazoló dokumentumot kell csatolni?
 3. Elszámolható-e a pályázat keretében rezsiköltség és ha igen, a költségvetés melyik sorában kell megjelölni?
 4. Minden partner esetén külön-külön is meg kell lennie az 5% önerőnek, vagy a teljes projektre együtt nézve?
 5. A projektben részt vevő összes partnernek elkülönített bankszámlát kell nyitnia, vagy csak a főpályázónak?
 6. Lehet-e a partnereknek külön költségvetése?
 7. Hány pályázatot nyújthat be egy pályázó az adott pályázati felhívás keretében?
 8. Pályázhatnak-e olyan szervezetek is, melyeknek a székhelye nem az adott program területen található?
 9. Pályázhatnak-e kis- és középvállalkozások (KKV), magánszemélyek is?
 10. A pályázó partnere lehet olyan szervezet, melynek a székhelye nem az adott program területén található?
 11. Kötelező egy projekt esetében támogatásban részesülő partnerrel rendelkezni a határ túloldaláról?
 12. Társult partner is lehet a kötelező határon túli partner?
 13. Van-e lehetőség egy pályázat keretében igényelni támogatást egyidejűleg beruházásra és „soft” tevékenységre is?
 14. Hogyan igazolják a saját hozzájárulás rendelkezésre állását a költségvetési intézmények?
 15. Kinek kell nyilatkoznia arról, hogy az adott építési beruházás nem engedélyköteles?
 16. Melyik évi pénzügyi beszámoló és kimutatás adatait kell megadni a pályázatban?
 17. Lesz-e lehetőség hiánypótlásra a benyújtás után?
 18. Lesz-e lehetőség hiánypótlásra a benyújtás után?
 19. A beszállító lehet a végső kedvezményezett partnere?
 20. Lehetséges más tevékenységek támogatása is, mint amelyek az egyes intézkedésekben találhatóak meg?
 21. Milyen összegű támogatás igényelhető az egyes intézkedések esetében?
 22. Milyen a pályázó saját hozzájárulásának aránya a programban?
 23. A projekt végrehajtása során igényelhető-e előleg?
 24. Melyik pénznemben kell a projekt költségvetést elkészíteni?
 25. Mely esetekben elszámolható költség az ÁFA ?
 26. Mely költségeket lehet elszámolni a projekt előkészítés költségei keretében?
 27. Lehetséges külső szakemberek szolgáltatásait is igénybe venni a projekt végrehajtásakor?
 28. Mely feltételeknek kell megfelelnie a telek-, és ingatlanbeszerzéseknek?
 29. Szükséges a projekt elkezdése előtt vagy a projekt végrehajtása közben is lehetséges a közbeszerzési törvény alapján kiválasztani a beszállítót?
 30. Nemzetközi jog által létrehozott szervezetek is pályázhatnak?
 31. Hány projektben vehet részt partneri minőségben egy szervezet? Hány projekten belül részesülhet partnerként támogatásban?
 32. Be lehet-e vonni 3. országbeli intézményt, aki nem pályázóként, hanem partnerként venne részt a projektben?
 33. Hány éve kell működnie a pályázó szervezetnek?
 34. Hol található meg a pályázati formanyomtatvány?
 35. Amennyiben segítségre lenne szükségem a formanyomtatvány kitöltéséhez, kihez fordulhatok?
 36. Elszámolható-e előkészületi költségként a közbeszerzés előkészítése? Lefolytatható-e a közbeszerzési eljárás a projekt benyújtása előtt?
 37. Előnyt, avagy ellenkezőleg hátrányt jelent-e, amennyiben egy leendő projekt keretében olyan tevékenységek kerülnek végrehajtásra, melynek már vannak előzményei?
 38. Mely szervezetek jogosultak pályázni?
 39. Lehet-e használt eszközt beszerezni?
 40. Mit jelent az, hogy a partner „a projekt tevékenységek előkészítéséért és menedzsmentjéért teljes felelősséget vállal, s nem közvetítőként lép fel” (Pályázati Útmutató 2.2.1-es fejezet)?
 41. A közös finanszírozás kritériumának való megfelelés esetében az hogy értelmezendő, hogy a projekt költségeinek legalább 5%-a a határ egyik, illetve másik oldalán kell hogy felmerüljön?
 42. Milyen SKK/EUR árfolyammal kell átszámítani az előkészítő költségeket?