Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország Szlovákia 2007-2013
Keresés
Belépés
Regisztráció
Hírlevél
Partnereink

Prioritások

1. Prioritás: Gazdaság és Társadalom

A prioritás fő célkitűzései

Az 1. prioritásra allokált források a gazdasági és társadalmi kapcsolatok élénkítését, fejlesztését szolgálják. A prioritás a határon átnyúló üzleti együttműködések ösztönzését célozza, s kiemelten támogatja az együttműködések feltételeinek megteremtését, köztük az üzleti infrastruktúrák fejlesztését. A prioritás kiterjed továbbá az emberi és intézményi kapcsolatok fejlesztésére a kutatás-fejlesztés, oktatás, és munkaerőpiac területén. Támogatja a közös turizmusfejlesztést és az egészségügyi együttműködéseket, s teret ad a két ország közötti közös hálózat- és partnerség építésnek.

Célcsoport és kedvezményezettek

A prioritások célcsoportjai 1) egyének és háztartások, 2) vállalkozások, 3) nem kormányzati non-profit szervezetek, 4) kormányzati intézmények, szervezetek. A potenciális pályázók a következők: Helyi és megyei önkormányzatok és intézményeik Felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek Általános és középiskolák, szakképző intézmények Non-profit szervezetek, kamarák Non-profit turisztikai szervezetek Könyvtárak, múzeumok, színházak, művelődési intézmények Közegészségügyi intézmények Egyéb nem állami, non-profit szervezetek Gazdaságfejlesztési non-profit szervezetek Kistérségi társulások Regionális Fejlesztési Ügynökségek Megyei Fejlesztési Ügynökségek Eurorégiók menedzsment szervezete

Az intézkedések indikatív listája

1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása          Új és meglévő határon átnyúló üzleti/gazdasági infrastruktúrák létesítése, fejlesztése          Új és meglévő határon átnyúló klaszterek támogatása, klaszterek kialakításának elősegítése          A határon átnyúló információszolgáltatás fejlesztése és működtetése kis- és középvállalkozások számára (az együttműködési lehetőségekre fókuszálva)          Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása

1.2 Beavatkozás: K+F és innováció együttműködések támogatása          RTD és innováció infrastruktúrák közös fejlesztése          Intézményi kapcsolatok javítása, partnerség elősegítése az egyetemek, kutatóintézetek, innovációs és technológia-központok valamint a vállalkozások között          Közös kutatási projektek végrehajtása, az eredmények terjesztése          Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása

1.3 Beavatkozás: Közös turisztikai projektek elősegítése          Közös turisztikai termékek fejlesztése          A turistalátványosságok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése,         Desztináció menedzsment támogatása - desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, a turisztikai szervezetek közötti hálózatépítés támogatása          Közös turisztikai termékek promóciós és marketing tevékenységének támogatása, a többnyelvű információáramlás elősegítése, javítása

1.4 Beavatkozás: Egészségügy és kockázat-megelőzés          Egészségügyi szolgáltatói együttműködések támogatása (közös eszközbeszerzés és –használat, K+F, tréningek, elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetése)          Egészségügyi szolgáltatási együttműködések támogatása (sürgősségi ellátás összehangolása, kommunikációs rendszerek fejlesztése, szakellátás fejlesztése)

1.5 Beavatkozás: Partnerségi, program- és projekt menedzsment kapacitások fejlesztése          Integrált szervezeti struktúrák fejlesztése, együttműködési hálózatok kialakítása          Meglévő fejlesztési tervek, programok harmonizációja, közös stratégiák és tervek kidolgozása          Projekt menedzsment és tervezési tevékenységek közös fejlesztése          Közös PR tevékenység

1.6 Beavatkozás: Humán erőforrások közös használata és fejlesztése          Határon átnyúló együttműködés elősegítése és fejlesztése a közoktatás és a szakképzés/ -oktatás területén          Határon átnyúló hálózatok és modellek létrehozásának és együttműködésének támogatása a közoktatási intézmények körében          Képzési programok kidolgozása, szervezése és lebonyolítása a szakképző intézményekben          A strukturális munkanélküliség javítása érdekében szervezett képzések támogatása, life-long learning támogatása, munkaerő-piaci információszolgáltatás javítása          Új és meglévő munkaerő-piaci intézmények hálózatépítésének támogatása 

1.7 Beavatkozás: Kisprojekt alap - Emberek közötti kapcsolatépítés          Közös innovatív és fenntartható kulturális, szabadidős, és sportesemények szervezése          Workshopok, konferenciák, szemináriumok, ösztöndíj-programok, kiállítások szervezése          Egymás megértését segítő képzési programok, identitásra és hagyományőrzésre irányuló tevékenységek támogatása (múzeumok, könyvtárak, közösségi házak, örökségvédelmi hivatalok, színházak együttműködésének támogatása; kulturális, művészeti és etnikai értékek védelme)  

2. Prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség

A prioritás fő célkitűzései

A prioritásra allokált források a hatékonyabb környezet- és természetvédelem, valamint az elérhetőség kulcsfeltételeinek megteremtését szolgálják. A prioritás keretében támogatott a közös környezet- és természetvédelmi együttműködés, emellett kiemelt hangsúlyt kap a közlekedési infrastruktúra – útépítés, határfolyókon való átkelési lehetőségek fejlesztése/javítása – és a közösségi közlekedés fejlesztése. A prioritás magában foglalja a kommunikációs infrastruktúra fejlesztését is azzal a céllal, hogy elősegítse a határon átnyúló információáramlást.

Célcsoport és kedvezményezettek

Helyi önkormányzatok és intézményeik Útgazdálkodási szervek és intézményeik Állami közlekedési társaságok, vállalatok Nem állami, non-profit szervezetek Kistérségi társulások Regionális Fejlesztési Ügynökségek Megyei Fejlesztési Ügynökségek Eurorégiók menedzsment szervezete Nemzeti Parkok

Intézkedések indikatív listája

2.1   Beavatkozás: Határon átnyúló környezetvédelem •         Vízgazdálkodás: határon átnyúló, meglévő intézményi együttműködések fejlesztése; a vízgazdálkodás harmonizációja az árvíz és a szennyezések megelőzése és kezelése területén; árvíz-előrejelző rendszerek kiépítése és működésük harmonizálása; árvíztározók létesítése; a vízminőség javítása •         Környezetvédelem: hatékony hulladékgazdálkodás megteremtése, recycling támogatása •         Megújuló energiaforrások – infrastruktúrák létrehozásának támogatása (új technológiák bevezetése, bemutatása; határon átnyúló hálózatosodás támogatása) •         Közös programok, tanulmányok és stratégiák kidolgozása

2.2   Beavatkozás: Természetvédelmi együttműködés •         Új és meglévő, határon átnyúló Nemzeti Parkok és természetvédelmi területek (NATURA 2000) együttműködésének támogatása •         PR-tevékenység: közös konferenciák, workshopok, kiállítások szervezése, többnyelvű promóciós anyagok elkészítése •         A környezetvédelmi infrastruktúrák javításának vizsgálata közös programok szervezésén, tanulmányok elkészítésén keresztül

2.3   Beavatkozás: Kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, utak, kerékpárutak, közösségi közlekedés fejlesztése •         A határ mentén elhelyezkedő településeket összekötő, határon átnyúló utak, kerékpárutak szélesítése, építése, felújítása •         Határon átnyúló, közösségi közlekedés infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése; eszközbeszerzés; új, határon átnyúló, rendszeres közösségi közlekedést lehetővé tévő szolgáltatások fejlesztése, menetrendek összehangolása (határon átnyúló vasúti, busz- és légi közlekedés) •         Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, műszaki tervek, építési tanulmányok, környezeti hatástanulmányok, vasútfejlesztés vizsgálatára irányuló tanulmányok készítése

2.4   Beavatkozás: Folyókon való jobb határátkelési lehetőségek elősegítése •         Folyókon átívelő kisléptékű hídépítés, -felújítás •         Kompok és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése •         Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, építési tervek, műszaki tervek, környezeti hatástanulmányok elkészítése

2.5   Beavatkozás: Információtechnológiai fejlesztések •         Szélessávú Internet infrastruktúrájának kiépítése/ az Internet-kapcsolat megteremtése/kiszélesítése az elzártabb településeken •         Tanulmányok közös kidolgozása •         Közösségi programok IT területén •         A média bármely formájának kialakítása a határon átnyúló tevékenységeket érintő nyilvánosság biztosítása érdekében