Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország Szlovákia 2007-2013
Keresés
Belépés
Regisztráció
Hírlevél
Partnereink

Hírlevél olvasáshírlevelekvissza az előző oldalranyomtatás

Az Interreg SKHU program

A 2014-es év a szokásos program- és projektszintű feladatok mellett döntően az új együttműködési program előkészítéséről szólt.

A programozói munkacsoport tagjai több alkalommal is találkoztak, és az egyeztetések után meghozták azokat döntéseket, amelyek elvezettek a OP tervezet véglegesítéséhez.

Az új, 2014-2020-as programidőszakban Szlovákia Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma látja el az Irányító Hatósági (IH) feladatokat. Így ők voltak jogosultak arra, hogy az együttműködési program tervezetét 2014 novemberében benyújtsák az Európai Bizottságnak. A Bizottság 2015 január végén megküldte kérdéseit a tervezettel kapcsolatban, amelyre a válaszokat előkészítettük, azokat a programozó munkacsoport megtárgyalta és ez év áprilisában a program ismét beadásra került. Várhatóan 2015 júniusában kapjuk meg a végleges jóváhagyást az új Interreg SKHU programra vonatkozóan.

Az előkészítés során elvégzett felmérésekre, interjúkra és elemzésekre alapozva az alábbi négy fejlesztési célkitűzést határozták meg a programozó munkacsoport tagjai:

 • 1. prioritási tengely – Természet és kultúra
 • 2. prioritási tengely – A határon átnyúló mobilitás fokozása
 • 3. prioritási tengely – A fenntartható és minőségi foglalkoztatás ösztönzése
 • 4. prioritási tengely – Az intézményi és az emberek közti határon átnyúló együttműködéseknek ösztönzése

1. prioritási tengely – Természet és kultúra
A prioritási tengely általános célja, hogy a határtérség vonzerejét növelje a természeti és kulturális örökségek megőrzésével és fejlesztésével.

Az alábbi beavatkozási típusok támogathatóak:

 • kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása;
 • a programterület természeti örökségének fenntartása és népszerűsítése (promotion);
 • határon átnyúló intézkedési tervek kidolgozása, a régió kulturális és természeti örökségének hasznosítására valamint az idegenforgalom és a régió természeti és kulturális örökségének összhangjára irányuló modellek felállítása és kísérleti akciók tesztelése kreatív és művészeti tevékenységek révén (desztináció-menedzsment, közös marketingstratégiák, tapasztalatcsere, kölcsönös tanulás, kísérleti tevékenységek stb.);
 • a természeti és kulturális örökségekhez vezető helyi utak tervezése és építése, határon átnyúló infrastruktúra előkészítése és építése;
 • környezetbarát idegenforgalmi termékek közös fejlesztése, valamint az ökoturizmus határon átnyúló infrastruktúrájának kialakítása;
 • útépítésekhez kötődően passzív zajcsökkentő megoldások kidolgozása.


2. prioritási tengely – A határon átnyúló mobilitás fokozása
A prioritás fő célja, hogy növelje a szlovák-magyar határon a határátlépő pontok sűrűségét úgy, hogy a másod- és harmadlagos csomópontokat a TEN-T hálózathoz kapcsolja, beleértve a multimodális csomópontokat is.

Az alábbi beavatkozási típusok támogathatóak:

 • az egyes beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek kidolgozása, engedélyek beszerzése;
 • határon átnyúló közutak, hidak és kompok, valamint a kapcsolódó infrastruktúra építése (ide értve a passzív zajcsökkentő megoldásokat is) közvetlen kapcsolatot biztosítva a TEN-T hálózathoz.

3. prioritási tengely – A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása
A prioritás célja, hogy a régiók közti munkavállalási egyenlőtlenségeket csökkentse a határon átnyúló munkaerőpiacok integrálása révén, beleértve a határokon átnyúló mobilitás, a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezések, a tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások és a közös képzések ösztönzésével.

Az alábbi beavatkozási típusok támogathatóak:

 • a foglalkoztatást a helyi potenciálra alapozó termékek és szolgáltatások fejlesztésével megerősítő célzott akciók;
 • a munkaerő határon átnyúló mobilitásának javítását megcélzó kezdeményezések és szolgáltatások;
 • konkrét területek korszerűsítéséhez, szerkezeti átalakításához és fenntartható fejlődéséhez hozzájáruló, továbbá a munkaerő mobilitásának mérhető javulását eredményező infrastrukturális beruházások;
 • közös integrált határon átnyúló foglalkoztatási kezdeményezések elindítása és végrehajtása;
 • a foglalkoztatást előmozdító üzleti szolgáltatások kialakítása és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése;
 • közös oktatási és képzési programok.

4. prioritási tengely – Az intézményi és az emberek közti határon átnyúló együttműködéseknek ösztönzése
A prioritás fejleszteni kívánja az intézmények közötti határon átnyúló együttműködéseket, továbbá szélesíteni az emberek közötti együttműködések körét a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatása révén.

Az alábbi beavatkozási típusok támogathatóak:

 • egyes ágazatok (pl. oktatás, egészségügy, kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás, kultúra, stb.) különböző szervezetei (hatóságok) közötti együttműködési kapacitásnak és együttműködési hatékonyságnak erősítése és javítása közös szakmai programokon, képzéseken, tapasztalatcserén, stb. keresztül;
 • közösen nyújtott határon átnyúló szolgáltatások javítására, valamint a közös szolgáltatásnyújtáshoz szükséges kisebb infrastruktúra kialakítására összpontosító tevékenységek támogatása;
 • fenntartható, határon átnyúló, állampolgárok közötti együttműködések kezdeményezése és ezek megerősítése, valamint a programterületen a társadalmi kohézió erősítése, amely jobb határon átnyúló szolgáltatásokat eredményez. (Kisprojekt Alap keretén belül).

Az Interreg SKHU programterülete nem változik. Továbbra is jogosult területnek minősülnek az alábbi NUTS 3 régiók:
Szlovákiában: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Magyarországon: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Az előző programciklusban bevezetett Vezető Partner elv szintén hatályban marad. E szerint a Vezető Partner képviseli a teljes projektet és a partnerséget, valamint felelős a projekt megvalósításáért.

Az első pályázati kiírásunk időpontjáról egyelőre nem tudunk biztosat mondani. Ezért kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel a honlapunkon és a program hivatalos Facebook oldalán megjelenő információkat.