Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Aktuálna výzva

Zoznam víťazných projektov v rámci výzvy HUSK/1301

Dňa 18. júla 2013 zasadal Monitorovací výbor Programu HU-SK a rozhodol o podpore projektov uvedených v prílohe. Na základe pravidiel tohto Programu, uvedený zoznam podporených projektov nadobudol platnosť 05. augusta 2013.

viac informácií »

Zoznam víťazných projektov v rámci výzvy HUSK/1001

Dňa 8. júna 2011 zasadal Monitorovací výbor Programu HU-SK a rozhodol o podpore projektov uvedených v prílohe. Na základe pravidiel tohto Programu, uvedený zoznam podporených projektov nadobudol platnosť 22. júna 2011.

viac informácií »

Zoznam víťazných projektov v rámci výzvy HUSK 09/01

V dňoch 26.-27. apríla 2010 zasadal Monitorovací výbor Programu HU-SK a rozhodol o podpore projektov uvedených v prílohe. Na základe pravidiel tohto Programu, uvedený zoznam podporených projektov nadobudol platnosť 10. mája 2010.

viac informácií »