Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Spravodaj

21 december 2015 - Vianočné prianie

03 december 2015 - Záverečné podujatie HUSK programu

26 október 2015 - Spravodaj

18 apríl 2015 - Jarný spravodaj

17 december 2014 - Vianočné prianie

18 september 2014 - Deň Európskej spolupráce 2014

19 jún 2014 - Verejné pripomienkovanie k finálnemu návrhu Operačného Programu

08 máj 2014 - Spravodaj ku Dňu Európy

17 marec 2014 - Informačný bulletin

19 december 2013 - Vianočné prianie

11 september 2013 - Pozvánka na spoločné podujatie programov HU-SK a HU-SK-RO-UA

09 máj 2013 - Deň Európy 9. mája

16 apríl 2013 - Spravodaj

19 december 2012 - Vianočné prianie

27 november 2012 - Spravodaj

07 september 2012 - Deň európskej spolupráce 2012

09 máj 2012 - Spravodaj

21 december 2011 - Zimný spravodaj

26 júl 2011 - Letný spravodaj

06 jún 2011 - Spravodaj