Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správy

Špeciálne ocenenie pre výstavu financovanú programom HUSK v maďarskom meste Cigánd
30 máj 2016

Dvor múzeí v Medzibodroží (Bodrogközi Múzeumporta) v maďarskom meste Cigánd pre jeho stálu expozíciu Sőregiho Dom (Sőregi-ház), podporenú v rámci projektu “Dialóg medzi múzeami“ (HUSK/1101/1.3.1/0244), získal zvláštne ocenenie v súťaži Múzeum roka 2015, ktorá bola vyhlásená Spoločnosťou Pulszky - Maďarskou asociáciou múzeí . Múzeum okrem toho od hodnotiacej komisie získalo aj čestné uznanie pre vynikajúce výsledky komunitnej práce v regióne. Blahoželáme.

Nová šablóna následnej správy
15 január 2016

Vážení Partneri!

Šablóna následnej správy bola aktualizovaná. Prosíme, aby ste odteraz (15.01.2016) používali túto verziu na prípravu Vašich správ. Tlačivo si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu – Na stiahnutie. V prípade otázok kontaktujte prosím svojho projektového manažéra.

Ďakujeme.

Spoločný technický sekretariát

Vianočné prianie
22 december 2015

Milí čitatelia,

V mene Riadiaceho a Národného orgánu Programu HU-SK 2007-2013 nám dovoľte vyjadriť poďakovanie za spoluprácu počas uplynulých rokov. Veríme však, že spolupráca nekončí s ukončením programového obdobia 2007-2013. Tešíme sa na budovanie partnerstva s Vami aj v roku 2016 v rámci nového Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Pre aktuálne informácie prosím navštívte našu webovú stránku www.skhu.eu ako aj našu stránku Facebook a LinkedIn.

Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok.

S pozdravom,
Veres Csilla

Balázsy Bella
Biriki Arianna
dr. Döry-Török Orsolya
Holop Szilveszter
Katarína Mihaľová
Lenka Strižencová
Török Zsolt
Tuba Ildikó

Záverečné podujatie HUSK programu
01 december 2015

Z dôvodu dosiahnutia maximálneho počtu účastníkov bola registrácia na záverečnú konferenciu uzavretá pred uplynutím lehoty. Registrovaní účastníci čoskoro dostanú potvrdzovací e-mail. Ďakujeme za pochopenie.

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 sa blíži ku koncu a uzatvára sa. Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom a Spoločným technickým sekretariátom si Vás s úctou dovoľujú pozvať na záverečnú konferenciu a spolu osláviť úspešnú implementáciu HUSK programu. 

INFORMÁCIA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
09 október 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje informovať o novovzniknutej havarijnej situácii.  

Verejné pripomienkové konanie vo veci eliminovania prekážok vyskytujúcich sa v prihraničných regiónoch
06 október 2015

Minulý piatok sme v Komárňanskej pevnosti privítali p. Ericha Unterwurzachera z Európskej komisie.  

Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa
01 september 2015

Vážení Projektoví Partneri!

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami bola aktualizovaná v častiach 4.5.1. a 5.6.1.2. Prosíme, aby ste od teraz (01.09.2015) používali túto verziu pri implementácii svojich projektov a spracovávaní monitorovacích správ. Balík dokumentov si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu – Na stiahnutie. V prípade otázok sa prosím skontaktujte so svojim prvostupňovým kontrolórom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďakujeme.
Spoločný technický sekretariát

Vianočné prianie
19 december 2014

Milí čitatelia,

Spoločný Technický Sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika praje Vám ako i Vašim blízkym príjemné vianočné sviatky a úspešný Nový rok.

S pozdravom:

Veres Csilla
Balázsy Bella
Biriki Arianna
Holop Szilveszter
Katarína Mihaľová
Lenka Strižencová
Török Zsolt
Tuba Ildikó

Operačný program SK-HU 2014-2020 je predložený na Európskej komisii
01 december 2014

Už je pripravený dokument Operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom na obdobie 2014-2020, ktorý bol dňa 28. 11. 2014 predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európskej komisii na schválenie.

Dokument si môžete stiahnuť tu. Prosíme neprehliadnite, že táto verzia zatiaľ nie je Európskou komisiou schválená.

Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa
17 november 2014

Vážení Projektoví Partneri!

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami bola aktualizovaná. Prosíme, aby ste od teraz (17.11.2014) používali túto verziu pri implementácii svojich projektov a spracovávaní monitorovacích správ. Balík dokumentov si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu – Na stiahnutie. V prípade otázok sa prosím skontaktujte so svojim prvostupňovým kontrolórom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďakujeme.
Spoločný technický sekretariát

Pozvánka na seminár o plnení záväzkov čerpania finančných prostriedkov
09 október 2014

Spoločný technický sekretariát (STS) organizuje seminár zameraný na povinnosť plnenia záväzkov čerpania finančných prostriedkov na úrovni programu ako aj jednotlivých projektov vyplývajúcich z nariadenia Európskej komisie č. 1605/2002 (tzv. záväzok n+2). V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať všetkých projektových partnerov k účasti. Okrem uvedenej problematiky seminár tiež poskytne príležitosť pre konzultáciu otázok súvisiacich s implementáciou projektov s členmi tímu STS.

Dni kultúrneho dedičstva v pevnosti Fort Monostor (Komárom, HU) - kandidátom medzinárodného programu svetového dedičstva UNESCO.
12 september 2014

V dňoch 20. a 21. septembra 2014 je pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva zabezpečený voľný vstup do pevnosti ako aj bohatý program pre rodiny a obdivovateľov kultúrneho dedičstva.

Pracovná ponuka
11 september 2014

Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013 so sídlom v Budapešti hľadá Programového manažéra na plný pracovný úväzok. Termín podania prihlášky do: 22. septembra 2014, 23:59. Viac informácií nájdete na webovej stránke programovej kancelárie Széchenyi.

SZPO Non-profit Ltd. preberá úlohy VÁTI Non-profit Ltd
23 júl 2014

Na základe Nariadenia vlády Maďarska č. 161/2014 (zo dňa 30. júna 2014) a Rozhodnutia vlády Maďarska č. 1362/2014 (zo dňa 30. júna 2014) s účinnosťou od 1. júla 2014 úlohy doposiaľ vykonávané organizáciou VÁTI Non-profit Ltd. (VÁTI) sa presúvajú do pôsobnosti Széchenyi Programme Office Non-profit Ltd. (SZPO). Inštitúcie Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 hosťované organizáciou VÁTI tj. Spoločný Technický Sekretariát a maďarská provstupňová kontrola budú vykonávať svoju činnosť naďalej bez personálnych, procedurálnych a administratívnych zmien v rámci SZPO.

Správa z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu OP SK-HU 2014-2020 v SR
15 júl 2014

Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020“

Verejné konzultácie k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020“
30 jún 2014

Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 je plánované a vykonávané v súlade so Smernicou 2001/42/ES a jej príslušnými národnými úpravami.

Video súťaž
30 jún 2014

INTERACT s podporou Európskej komisie vyhlasuje video súťaž vo všetkých krajinách Európy.

Príjemné Veľkonočné sviatky.
18 apríl 2014

Spoločný technický sekretariát Operačného programu HU-SK 2007-2013 Vám praje príjemné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov.

Prispejte svojim názorom!
17 marec 2014

Prispejte svojim názorom!

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o tom, že pracovná skupina pre strategické plánovanie a programovanie budúceho programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce pre obdobie 2014-2020 sa na svojom piatom zasadnutí, ktoré sa konalo
v dňoch 14-15. januára 2014 v Senci, dohodla na nasledovných tematických cieľoch (TC) budúceho programu v súlade s požiadavkami EÚ:

Pozvánka na stretnutia k budúcnosti programu HU-SK
09 október 2013

Konzorcium HBF-CESCI-Centire poverené prípravou budúceho Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika na roky 2014-2020 Vás týmto srdečne pozýva na prípravné stretnutia programovania.

Podrobnosti o troch plánovaných stretnutiach spolu s pozvánkou a registračným formulárom môžete stiahnúť tu a následne zaslať na adresu cesci@cesci-net.eu a info@centire.com.