Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Kontakt

RIADIACI ORGÁN

Úrad vlády Maďarska
Odbor medzinárodných vzťahov
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Zsigmond PERÉNYI
zástupca štátneho tajomníka
e-mail: nemzetkozihat@me.gov.hu

Nikoletta HORVÁTH
zástupkyňa vedúceho odboru
e-mail: nikoletta.horvath@me.gov.hu


SPOLOČNÝ TECHNICKÝ SEKRETARIÁT
Széchenyi Programoffice Consulting and Service Nonprofit Ltd.
1053 Budapest, Szép utca 2. 4. em.

Csilla VERES (HU, EN)
vedúca STS
telefon: +36 1 457 5526
e-mail: csveres@skhu.eu

Bella BALÁZSY (HU, EN)
finančný manažérka 
tel: +36 1 457 5520
e-mail: bbalazsy@skhu.eu

Arianna BIRIKI (HU, EN)
programový manažérka
telefon: +36 1 457 5521
e-mail: abiriki@skhu.eu

Silvester HOLOP (HU, SK, EN)
programový manažér
tel.: +36 1 457 5523
e-mail: szholop@skhu.eu

Fruzsina Stella HOSSÓ (HU, EN)
programový manažérka
Telefón: +36 1 457 5527
e-mail: fhosso@skhu.eu

Éva dr. KISS (HU, EN)
programový manažérka
Telefón: +36 1 457 5522
e-mail: ekiss@skhu.eu

Lenka STRIŽENCOVÁ (SK, EN)
programový manažérka
Telefón: +36 1 224 3146
e-mail: lstrizencova@skhu.eu

Ildikó TUBA (HU, SK, EN)
programový manažérka
tel.: +36 1 457 5514
e-mail: ituba@skhu.eu

Správa