Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Aktuálna výzvaspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Zoznam víťazných projektov z rezervnej listiny v rámci výzvy HUSK/1101

Momentálne prebieha proces uzatvárania zmlúv.