Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Archívspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Dokumenty 1. výzvy na predkladanie projektov boli prerokované a schválené Spoločným monitorovacím výborom
22 september 2008

Na základe viacerých pracovných rokovaní a pripomienkových konaní boli finanlizované dokumenty 1. výzvy na predkladanie projektov. Spoločný monitorovací výbor, ako spoločný rozhodovací orgán Programu, schválil príslušné dokumenty v písomnej procedúre.

Procesom schválenia dokumentov sme sa priblížili k samotnému vyhláseniu výzvy. V súlade s Rokovacím poriadkom boli dokumenty vypracované v anglickom jazyku ale slovenská a maďarská verzia bude čoskoro k dispozícii. Obe jazykové mutácie sú pripravované Spoločným technickým sekretariátom, ktorého slovenskí aj maďarskí členovia sa usiľujú o zabezpečenie kvalitných prekladov dokumentov výzvy.