Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Archívspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Európska komisia schválila Prvú výročnú správa o implementácii Programu
09 marec 2008

Európska komisia vyslala pozitívny signál k Prvej výročnej správe o implementácii Programu, ktorá sa týkala obdobia pred samotnou implementáciou programu, popisovala realizáciu potrebných prípravných krokov a úloh ako aj stanovenie indikátorov potrebných na realizáciu Programu. Prvá výročná správa bola schválená Európskou komisiou.