Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Archívspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Infodeň v Košiciach
03 november 2008

Dňa 5. novembra 2008 o 10:30 hod. sa v malej zasadačke na Magistráte Mesta Košice, Trieda SNP 48/A uskutoční informačný deň k 1. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.  

Košický samosprávny kraj, ako Regionálny informačný bod v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti si Vás dovoľujú pozvať na informačný deň v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013“, ktorý sa uskutoční 5. novembra 2008 o 10:30 hod. v malej zasadčke na Magistráte Mesta Košice, Trieda SNP 48/A uskutoční informačný deň k 1. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.  

Cieľom bude oboznámiť potenciálnych žiadateľov z košického a banskobystrického kraja o podmienkach a možnostiach 1. výzvy na predkladanie Žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásený dňa 15.10.2008.
Účasť je povinné potvrdiť na mailovú adresu eva.bruzenakova@vucke.sk.