Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Archívspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Infodeň v Košiciach
11 november 2008

Dňa 11. novembra 2008 o 14:00 hod. v divadelnej sieni Márai Stúdiószínház v Košiciach (Timonova 3) sa uskutoční informačný deň (v maďarskom jazyku) organizovaný Generálnym konzulom Maďarskej republiky v Košiciach k 1. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.