Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Archívspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Kontrola formálnej stránky a oprávnenosti predložených projektov bola ukončená začiatkom februára 2009
17 február 2009

Formálna kontrola a kontrola oprávnenosti

Formálna kontrola a kontrola oprávnenosti bola vykonaná pracovníkmi Spoločného technického sekretariátu (STS). Všetci žiadatelia boli poštou informovaní o výsledkoch tejto kontroly. Dňa 11. 2. 2009 začali externí experti hodnotiť projekty, ktoré postúpili do ďalšieho kola hodnotenia, t.j. kvalitatívneho hodnotenia. Definitívne výsledky hodnotenia projektov budú známe po zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru, ktoré je plánované koncom marca 2009. Po spracovaní zápisnice zo zasadnutia (apríl 2009) bude STS následne príslušných žiadateľov informovať o konečných výsledkoch hodnotenia. Do tohto času získate najnovšie informácie o Programe na našej web stránke.