Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Nová šablóna následnej správy
15 január 2016

Vážení Partneri!

Šablóna následnej správy bola aktualizovaná. Prosíme, aby ste odteraz (15.01.2016) používali túto verziu na prípravu Vašich správ. Tlačivo si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu – Na stiahnutie. V prípade otázok kontaktujte prosím svojho projektového manažéra.

Ďakujeme.

Spoločný technický sekretariát