Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

15. októbra 2008 bola zverejnená 1. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

Platnosť výzvy: 15 október 2008 - 17 december 2008

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku vyhlásili 1. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu.  

 

Európska komisia na základe rozhodnutia č. C(2007)6488 dňa 20.12.2007 schválila Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Program s celkovým rozpočtom 207,6 milióna z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a spoluprácu a ochranu životného prostredia v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti. Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán programu v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje dňom 15.10.2008 výzvu na predkladanie projektov.
 
Strategickým cieľom programu je zvýšenie úrovne ekonomickej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí a realizuje sa v rámci prioritnej osi 1: Hospodárstvo a spoločnosť a priortnej osi 2:Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť.
 
Oprávnení žiadatelia: žiadosti o finančný príspevok a projektové zámery v rámci programu môžu predkladať subjekty verejného a súkromného sektora, ktorými sú obce (združenia obcí), samosprávne kraje, organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neziskové organizácie, školy, komory, Európske zoskupenia územnej spolupráce a pod.
 
Oprávnené územie programu: podporené budú projekty realizované v Slovenskej republike na území Bratislavského, Trnavského, Nitiranskeho, Banskobystrického a Košického kraja, v Maďarskej republike na území žúp Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron a hlavného mesta Budapešť.
 
Použité postupy: 1-kolový a 2-kolový postup podľa úrovne pripravenosti projektu.V prípade vybraných opatrení je umožnená kombinácia oboch postupov.
 
Finančná čiastka 1. výzvy: 63 538 887 EUR zo zdrojovEurópskeho fondu regionálneho rozvoja
 
Miesto prijímania žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov: Spoločný technický sekretariát (VÁTI Kht., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32, Maďarsko)
 
Termíny na predloženie žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov:
V prípade 1-kolového postupu (priorita č. 1): 15. december 2008 do 12:00 hod.
V prípade 1-kolového postupu (priorita č. 2): 16. december 2008 do 12:00 hod.
V prípade 2-kolového postupu: 17. december 2008 do 12:00 hod.