Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Bola ukončená 1. výzva na podávanie žiadostí o FP

Platnosť výzvy: 14 január 2009 - 14 február 2009

Pred ukončením termínu na Spoločný technický sekretariát bolo predložených 121 Žiadostí o FP. Prostredníctvom pošty bolo doručených ďalších 125 Žiadostí o FP.

Celkový počet predložených Žiadostí o FP je 246 kusov. Termíny na predloženie Žiadostí o FP boli do 15., 16. a 17.12 v závisloti od priority a postupu (jednokolový alebo dvojkolový). V prípade predloženia Žiadostí o FP rozhodujúcim prvkom bol dátum pečiatky na obale.