Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Pripomienka – týka sa len projektových zámerov

Informácia len pre 2-kolových žiadateľov (úspešné projektové zámery z 1. výzvy).

Spoločný technický sekretariát by rád upriamil Vašu pozornosť na nasledujúce informácie:

1. Termín na predkladanie projektov

Osobne: 15. október 2009, do 17.00h – adresa: Krisztina krt. 99, Budapešť, 4. p., dvere č. 417
Poštou: 15. október 2009, do 23.59h (rozhoduje dátum na pečiatke pošty)


2. Žiadatelia sú pri spracovaní žiadostí povinní použiť formulár žiadosti s prílohami, ktoré sú určené pre 2. výzvu (1-kolový proces). Dokumenty sú dostupné tu.


Technický sekretariát Vám praje úspešné predkladanie projektových žiadostí.