Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Upozornenie pre žiadateľov - 1. zmena

Platnosť výzvy: 29.06.2009-30.09.2009

Upozorňujeme žiadateľov, že výzva HUSK 0901, zverejnená dňa 29.júna 2009 bola modifikovaná (dňa 14.09.2009) na základe dokumentu “Upozornenie pre žiadateľov”. Dokumenty výzvy HUSK 0901 boli modifikované a sú dostupné tu.


Ak v rámci projektu máte viac partnerov ako je to umožnené vo formulári Žiadosti o NFP, tak používajte tento formulár. V danom formulári máte možnosť uviesť 10 organizácií.