Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Upozornenie pre žiadateľov - 2. zmena HUSK/1301

Platnosť výzvy: 03.04.2013-09.05.2013

Upozorňujeme žiadateľov, že výzva HUSK 1301, dokument "Používateľský manuál pre IMIS 2007-2013 systém na predkladanie žiadostí” v SK jazykovej verzii zverejnená dňa 3.apríla 2013 bola modifikovaná v časti 3. (dňa 30. apríla 2013). Zmenou je jazyková forma vyplnenia žiadosti o FP tj. žiadosť musí byť napísaná bilinguálne v SK jazyku a HU jazyku súčasne.

Dokument výzvy HUSK 1301 bol modifikovaný.Dokumenty na stiahnutie