Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

V súčasnosti nie je vyhlásená žiadna výzva na predkladanie projektov. Vyhlásenie novej výzvy bude uverejnené na tejto web stránke.