Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Zadávacie podmienky pre vypracovanie nového Operačného Programu

Tu môžete stiahnuť zadávacie podmienky pre vypracovanie Operačného Programu Maďarsko - Slovenská republika na programové obdobie 2014-2020 v maďarskom a v anglickom jazyku.

Chceme Vás upozorniť že záväzný je dokument v maďarskom jazyku.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie nájdete tu.